Údržba okien a dverí

 
 
 
2.jpg 5.jpg 6.jpg biele_okna.jpg D66.png DSC_1562.jpg masv_40.jpg okno__9_.jpg P9195320.jpg presklena_terasa__5_.jpg
 
 
AKCIA DVERE SKLADOM
 
 
 
O nás > Údržba okien a dverí
 

vetranie

 

VETRANIE

Cieľom novej výstavby i obnovy obytných domov spojených so zatepľovaním je obmedziť náklady na energiu v súvislosti s vykurovaním. Výsledkom týchto prác sú tepelne izolované, a teda úplne nepriepustné obvodové steny a okná, ktoré zabraňujú prirodzenej infiltrácii vzduchu. Z technického hľadiska ide o ideálny stav, ktorý však nie je vhodný pre užívateľov bytu a z dlhodobého hľadiska ani pre budovu. Je všeobecne známe, že nadbytočná vlhkosť vo vzduchu kondenzuje na naj chladnejších miestach bytu, čiže na oknách a obvodových stenách, v miestach takzvaných tepelných mostov. Práve na týchto miestach sa pri dlhodobom pôsobení zvýšenej vlhkosti vytvára riziko vzniku pliesní. 

Úlohou vetrania je teda zabezpečenie výmeny vzduchu v byte, ktorá je nevyhnutná na vytvorenie nových hygienických podmienok pre život. Jeho úlohou je aj chrániť stavebné súčasti domu, predovšetkým zabrániť tomu, aby kondenzácia a teda nadmerná vlhkosť nespôsobila zníženú kvalitu užívania bytu.

ČO VIEME O NOVOSTAVBÁCH

Pri novostavbách dochádza k vysychaniu stavby niekoľko rokov, čo sa prejavuje väčšou vlhkosťou vzduchu. Aj merania dokazujú, že v obývaných bytoch jedna osoba vyvinie 150 gramov vlhkosti za hodinu. Ak berieme do úvahy aj varenie, ktoré pri 4-člennej rodine denne vyprodukuje 2 l odparenej vody, kúpanie, pranie, pestovanie kvetov, sušenie, pribudnú ďalšie 3 litre. Reálne možno počítať so 6 až 10 litrami odparenej vody. Pri počítaní 6 litrov x 30 dní = 180 litrov za mesiac pri trojčlennej rodine – to je viac ako jedna plná vaňa! Toto množstvo sa vyskytuje vo forme pary ktorú možno odvádzať len vetraním.

UDRŽIAVANIE SUCHÉHO STAVU

Na zabránenie a odstránenie tvorby kondenzácie a plesni sa musia stanoviť určité opatrenia, ktoré znížia vlhkosť v stavebnej konštrukcii a v priestoroch bytov.

Dosiahneme to:

1. Vysušovaním bytov mimo vykurovacej sezóny:

najlacnejším spôsobom ako byt od vlhčiť je dostatočné vetranie v lete, lebo vtedy nevznikajú náklady na energiu.
2. Vysušovaním bytov počas vykurovacej sezóny:

prevetranie bytu cca 10 min. pri otvorenom okne najlepšie v prievane
všetky okná zatvoriť a byt úplne vykúriť
po 3 - 4 hodinách je vzduch nasýtený a môžeme postup opakovať
najúčinnejšie a najrýchlejšie byt vyschne, ak vetráme v suchom počasí
ak je vonkajší vzduch pri vetraní vyhriaty, pohltí najväčšie množstvo vlhkosti
vetrajte aj pri zvýšenej vlhkosti, ako napr. kúpanie, varenie, ale aj po maľovaní, ďalej po murárskych výpravkách okolo okien a pod. Netreba zabúdať, že nové okná zabraňujú úniku vlhkosti z prostredia, preto netreba zanedbávať tieto rady a tak sa vyhnete zbytočným problémom!
 

 

udržba okien a dveri

 

ÚDRŽBA OKIEN A DVERÍ

Domáca starostlivosť pod kontrolou - certifikátom "Responsible-Care"
Skvalitniť, či udržať vysokú latku povrchových upravených okien môžeme aj v domácom prostredí. Adler disponuje certifikátom "Responsible-Care" („Zodpovedná starostlivosť“) pre tzv. udržovacie sady, ktoré dokážu z celiť mikrotrhlinky a dodať lesk. Nanášajú sa jednoducho a bezproblémovo hubkou alebo kusom látky.

 

údržba kovania

 

ÚDRŽBA KOVANIA

Vaše EURO okná a dvere sú vybavené vysoko kvalitným kovaním MACO. Ak chcete aby lahkosť otvárania a bezstarostné fungovanie pretrvávalo je nevyhnutné aby ste aspoň raz do roka vykonali nasledujúce opatrenia:
Naolejujte, alebo namažte všetky pohyblivé časti uzáverov.

Doporučujeme použi´t výlučne oleje a mazadlá ktoré neobsahujú kyselinu a živicu, pretože tieto látky môžu narušit funkčnost kovania, ale i samotného okna.

Skontrolujte, či kovanie nieje poškodené a či sa otváracou činnostou nepovolili niektoré komponenty, alebo skrutky, ak áno chybné časti vymente.

Nemanipulujte s nadstavenosťou kovania, aby sa nenarušil celkový kolobeh otvárania okna.

Používajte len také ochranné a čistiace prostriedky, ktoré nespôsobujú korodovanie jednotlivých častí kovania.

MAZACÍ PLÁN:

 

udržba a ochrana

 

OCHRANA OKIEN PRI STAVEBNEJ ČINNOSTI

Vodou riediteľné laky na disperznom, alebo akrylátovom základe vyžadujú chrániť tento ekologický povrch drevených okien krycou páskou napr. Tesa, alebo ochrannou fóliou, ktorá zabezpečí ochranu povrchu okien pred znečisteniami cementom, vápnom, maltou, prachom dalej pri malovaní a nanášaní stierky. Tieto látky obsahujú silikáty, ktoré môžu poškodiť prípadne rozleptať povrch okien.

Po osadení okien je potrebné krídla zabaliť do fólie a chrániť ich povrch. Pre zmiernenie nebezpečia poškodenia laku použite lepiace pásky, ktoré sú vhodné pre vodou riediteľné akrylátové farby ( napr.: Tesa 4438, 4840, 4172 ). Lepiacu pásku by ste mali odstrániť v priebehu dvoch týždnov. Ako výrobca okien značky Redon Vám odporúčame držať sa týchto pokynov a vo veľkej miere sa odzrkadlia na životnosti vašich okien.

paska

AKO OCHRÁNIŤ POVRCH OKIEN PO OSADENÍ DO NOVOSTAVIEB?

Po osadení okien je potrebné krídla zabaliť do fólie a chrániť ich povrch. Pre zmiernenie nebezpečia poškodenia laku použite lepiace pásky, ktoré sú vhodné pre vodou riediteľné akrylátové farby ( napr.: Tesa 4438, 4840, 4172 ). Lepiacu pásku by ste mali odstrániť v priebehu dvoch týždnov. Ako výrobca okien značky Redon Vám odporúčame držať sa týchto pokynov a vo veľkej miere sa odzrkadlia na životnosti vašich okien.